Negarakretagama Pupuh I – VII

Negarakretagama artinya Kisah Pembangunan Negara, nama asli dari Negarakretagama adalah Desawarnana yang artinya Sejarah Desa-Desa.

Negarakretagama terdiri dari 98 pupuh terdiri dari dua Bagian, Bagian Pertama dari Pupuh 1 – 49 dan bagian kedua dimulai dari pupuh 50 – 98.

Negarakertagama/Desawarnana ditulis oleh Mpu Prapanca, yg bernama asli Dang Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Budha di istana Majapahit.

Negarakertagama/Desawarnan selesai ditulis pada tahun Saka 1287 (September – Oktober 1365 Masehi).

Manuskrip Negarakretagama/Desawarnana

PUPUH I

“Om nathaya namostu te stutinin atpada ri pada bhatara nityaça, saɳ suksmeɳ tlen iɳ samadi çiwa budda (92b) sira sakala niskalatmaka, saɳ çri parwwatanatha nathanin anatha sira ta patiniɳ jagatpati, saɳ hyaɳ nin hyan inisty acintyanin acintya hana waya tmahnreɳ jagat.

byapi byapaka sarwwatatwagata niguna sira rin apaksa wesnawa, rin yogiçwara poruseɳ kapila jambhala sakala siran / hyang iɳ dana, çri wagindra siran hyan iɳ sakala çastra manasija sireɳ smaragama, riɳ wighnotsarana prayoga yamaraja sira makapalaɳ jagaddita.

nahan don umastuti padanirahyun umiketa kate nareçwara, saɳ çri natha ri wilwatikta haji rajasanagara wiçesa bhupati, saksat / janma bhatara natha siran anhilanaken i kalankaniɳ praja, hentyaɳ bhumi jawatibhakti manukula tumuluy i tkeɳ digantara.

riɳ çaka rttu çarena rakwa ri wijil/ nrpati tlas inastwaken/ prabhu, an/ garbbheçwara natha riɳ kawuripan/ withaganiran manusadbhuta, lindun bhumi ktug hudan hawu gerh kilat awiltan iɳ nabhastala, guntur ttaɳ himawan/ ri kampud ananaɳ kujana kuhaka mati tanpagap.

nahan/ hinaniran bhatara girinatha sakala matmah prabhuttama, na lwir sadegirekanaɳ sayawabhumi cawa tluk umungku(93a)l adara, wipra ksatriya waiçya çudra catur açrama sama nipuneɳ samahita, hentyaɳ durjjana maryyabuddi kala kewala matakut i wiryya saɳ prabhu.”

Terjemahan

“Om ! Sembah pujiku orang hina ke bawah telapak kaki Pelindung jagat Siwa-Buda Janma-Batara senantiasa tenang tenggelam dalam Samadi Sang Sri Prawatanata, pelindung para miskin, raja adiraja dunia Dewa-Batara, lebih khayal dari yang khayal, tapi tampak di atas tanah.

Merata serta meresapi segala mahluk, nirguna bagi kaum Wisnawa, Iswara bagi Yogi, Purusa bagi Kapila, hartawan bagai Jambala, Wagindra dalam segala ilmu, dewa Asmara di dalam cinta birahi, Dewa Yama di dalam menghilangkan penghalang dan menjamin dunia.

Begitulah pujian pujangga penggubah sejarah raja, Kepada Sri Nata Rajasanagara, Sri Nata Milwatikta yang sedang memegang tampuk negara, bagai titisan Dewa-Batara beliau menyapu duka rakyat semua, tunduk setia segenap bumi Jawa, bahkan malah seluruh Nusantara.

Tahun Saka masa memanah surya (1256) beliau lahir untuk jadi narpati, selama dalam kandungan di Kahuripan, telah tampak tanda keluhuran, gempa bumi, kepul asap, hujan abu, guruh halilintar menyambar-nyambar, Gunung Kampud gemuruh membunuh durjana, penjahat musnah dari negara.

Itulah tanda bahwa Batara Girinata menjelma bagai raja besar, terbukti, selama bertahta, seluruh tanah Jawa tunduk menadah p’rintah, wipra, satria, waisya, sudra, keempat kasta sempurna dalam pengabdian, durjana berhenti berbuat jahat, takut akan keberanian Sri Nata.”

PUPUH II

“ndan / saɳ çri rajapatni prakaçita sira matamaha çri narendra, saɳ lwir pawak / bhatari paramabhagawati catranin rat / wiçesa, utsaheɳ yoga buddasmarana gineniran / ciwari wrddamundi, riɳ çaka drsti saptaruna kalahaniran / mokta muɳsir kkabuddan.

ryyantuk / çri rajapatni jinapada kawkas / duhkitan rat byamoha, ryyadeg / çri natha mungwiɳ majhapakit umuluy / tusta mangöɳ kabhaktin, rena çri natha saɳ çri tribhuwana jiwayottungal dewi gumanti, mungwiɳ rajyerikaɳ jiwanapura sira tamwaɳmwan i çri narendra.”

Terjemahan

“Sang Sri Rajapatni yang ternama adalah nenekanda Sri Baginda, seperti titisan Parama Bagawati memayungi jagat raya, selaku wikuni tua tekun berlatih yoga menyembah Buda, tahun Saka dresti saptaruna (1272) kembali beliau ke Budaloka.

Ketika Sri Rajapatni pulang ke Jinapada, dunia berkabung, kembali gembira bersembah bakti semenjak Baginda mendaki tahta, girang ibunda Tribuwana Wijayatunggadewi mengemban tahta, bagai rani di Jiwana resmi mewakili Sri Narendra-putera.”

PUPUH III

“Tekwan bhakti siran makebu ri sira çri ra japatniçwari, satyanut / brata paksa sogata masaɳskare dagan saɳ pjah, tan sah çri krtawardaneçwara pita de çri narendradipa, sedampatyapageh sireɳ sugatamarggande sukhaniɳ jagat.

ndan/ çri bhupati saɳ pita nrpati mungwiɳ sinhasaryy apageh, saksat/ hyaɳ wawa ratnasambhawa siran mangeh pararttaɳ jagat(93b) dirotsaha sire kadrddyanikanaɳ rat/ satya bhaktye haji, lagyangegwani karyya sahana kadyaksatidakseɳ naya.”

Terjemahan

“Beliau bersembah bakti kepada ibunda Sri Rajapatni, setia mengikuti ajaran Buda, menyekar yang telah mangkat, ayahanda Baginda Raja yalah Sri Kertawardana-raja, keduanya teguh beriman Buda demi perdamaian praja.

Ayahnya Sri Baginda-raja bersemayam di Singasari, bagai Ratnasambawa menambah kesejahteraan bersama, teguh tawakal memajukan kemakmuran rakyat dan negara, mahir mengemudikan perdata, bijak dalam segala kerja.”

PUPUH IV

muwah ibu haji saɳ narendranuja de hajiɳ jiwana, prakaçita haji rajadewi maharajasanindita, sira ta siniwi riɳ daha nopameɳ pariɳ sadguna, samasa kalawan hajiɳ jiwana Iwir sudewyapalih.

priya haji san umungwin wenker banun hyan upendranurun, nrpati wijaya rajasanopamenɳ paramajnottama, samasama kalawan/ nrpati sinhasaryyakapaksapa…sira wihikan iɳ thani yawat/ sabhumi jawa.

Terjemahan

Puteri Rajadewi Maharajasa, ternama rupawan Bertakhta di Daha, cantik tak bertara, bersandar nam guna Adalah bibi Baginda, adik maharani di Jiwana Rani Daha dan rani Jiwana bagai bidadari kembar.

Laki sang rani Sri Wijayarajasa dari negeri Wengker Rupawan bagai titisan Upendra, mashur bagai sarjana Setara raja Singasari, sama teguh di dalam agama Sangat mashurlah nama beliau di seluruh tanah Jawa.

PUPUH V

wwanten tari haji ri wilwatikta rajni, saɳ mungwiɳ lasem anuraga riɳ kahaywan, putri çri narapati riɳ daha prakaça, saɳ çri rajasa duhitendu dewyanindya.

ndan çri warddana duhiteçwari pamunsu, rajñi mungwiɳ pajan anopameɳ raras rum, putri çri nrpati ri jiwana prakaça, an/ saksat anuja tkapniraɳ narendra.

Terjemahan

Adinda Baginda raja di Wilwatikta: Puteri jelita, bersemayam di Lasem Puteri jelita Daha, cantik ternama Indudewi puteri Wijayarajasa.

Dan lagi puteri bungsu Kertawardana Bertakhta di Pajang, cantik tidak bertara Puteri Sri Narapati Jiwana yang mashur Terkenal sebagai adinda Sri Baginda.

PUPUH VI

penan / çri naranatha kapwa ta huwus/ labda bhiseka prabhu, saɳ natheɳ matahun / priya nrpati saɳ rajyeɳ lasem / suçrama saɳ çri rajasa warddana prakaçjteɳ rupa (94a) di wijñeɳ naya, tan pendah smarapingala patemu saɳ nathenalm niɳ jagat.

saɳ natheɳ paguhan / priya nrpati saɳ raji pratiste pajaɳ, kyati çri nrpa sinhawarddana surupanwam / suçilapageh, açry awarnna sanatkumara saha dewida papangihnira, bhakti jöɳ haji masih awwan anak ande tustani nagara.

tekwan / wrddyawke narendra saɳ umungwiɳ wirabhumy aɳdiri, saɳ çri nagarawarddani pratita rajñi kanyakanopama, ndan / ranten/ haji raja ratwiɳ mataram / lwir hyaɳ kumaranurun, saɳ çri wikramawarddaneçwara paninkah çri narendradipa.

wunsu çri nrpati pajaɳ siniwi muɳgwi pawwanawwan / puri, rajñi çri surawarddani nwamira wala lwir hajeɳ niɳ tulis, sakweh çri yaja(1)raja sapada madudwan nagaratungalan, ekhasthana ri wilwatikta manisapwi saɳ narendradipa.

Terjemahan

Telah dinobatkan sebagai raja tepat menurut rencana Laki tangkas rani Lasem bagai raja daerah Matahun Bergelar Rajasawardana sangat bagus lagi putus dalam naya Raja dan rani terpuji laksana Asmara dengan Pinggala.

Sri Singawardana, rupawan, bagus, muda, sopan dan perwira Bergelar raja Paguhan, beliaulah suami rani Pajang Mulia perkawinannya laksana Sanatkumara dan Dewi Ida Bakti kepada raja, cinta sesama, membuat puas rakyat.

Bhre Lasem Menurunkan puteri jelita Nagarawardani Bersemayam sebagai permaisuri pangeran di Wirabumi Rani Pajang menurunkan Bhre Mataram Sri Wikramawardana Bagaikan titisan Hyang Kumara, wakil utama Sri Narendra.

Puteri bungsu rani Pajang mem’rintah daerah Pawanuhan Berjuluk Surawardani masih muda indah laksana gambar Para raja pulau Jawa masing-masing mempunyai negara Dan Wilwatikta tempat mereka bersama menghamba Sri Nata.

PUPUH VII

warnnan/ çri naranatha kastawaniran dinakharasama digjaya prabhu, bhrastaɳ catru banun tamiçra sahane bhuwana rinawasan nareçwara,tusta sajjana panajamam ikanan kujana kumuda satya satwika, sthityaɳ ghrama sabhumy aweh dana banun/ jala hinaturaken / ya sakrama.

lwir saɳ hyan ça-(94b) tamanyu manhudani rat / haji tumulak i duhkhaniɳ praja lwir hyaɳ pitrpati kadandanin anaryya baruna ri katmwaniɳ dana, lwir hyaɳ bayu siran tameɳ sakalaloka makaçarana duta nityaça, lwir prthwi ri karaksaniɳ pura katonanira kadi bhatara candrama.

riɳ warnnakrti kamadewa sakalanurun umulat i ramayaniɳ puri, sakweh saɳ para putrikadika wadu haji kadi pawibhajyaniɳ ratih, ndan saɳ çri parameçwari swaduhita nrpati wijayarajasottama, mukyawarnna susumnadewy anupameɳ hayu tuhu sawawe nareçwara.

tekwan / wriddi siran / pakanak i siraɳ nrpati kusumawarddaniçwari, raji rajakumaryy anindya siniwi pura ri kabalan utameɳ raras, saɳ çri wikramawarddanendra saniruktyanira panucapiɳ sanagara, saksat / dewata dewati siran atmwa hlam anukani twasiɳ jagat.

Terjemahan

Melambung kidung merdu pujian sang prabu, beliau membunuh musuh-musuh, Bagai matahari menghembus kabut, menghimpun negara di dalam kuasa Girang janma utama bagai bunga tunjung, musnah durjana bagai kumuda Dari semua desa di wilayah negara pajak mengalir bagai air.

Raja menghapus duka si murba sebagai Satamanyu menghujani bumi Menghukum penjahat bagai dewa Yana, menimbun harta bagaikan Waruna Para telik masuk menembus segala tempat laksana Hyang Batara Bayu Menjaga pura sebagai dewi Pretiwi, rupanya bagus seperti bulan.

Seolah-olah Sang Hyang Kama menjelma, tertarik oleh keindahan pura Semua para puteri dan isteri sibiran dahi Sri Ratih Namun sang permaisuri, keturunan Wijayarajasa, tetap paling cantik Paling jelita bagaikan Susumna, memang pantas jadi imbangan Baginda.

Berputeralah beliau puteri mahkota Kusumawardani, sangat cantik Sangat rupawan jelita mata, lengkung lampai, bersemayam di Kabalan Sang menantu Sri Wikramawardana memegang perdata seluruh negara Sebagai dewa-dewi mereka bertemu tangan, menggirangkan pandang.

Bersambung

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *